Internationellt besök på kontoret

1 juni 2023 | Nyhet

I dagarna som gått har vi haft två internationella besök. I måndags var Mocambiques barnombudsman Isaque Chande här tillsammans med sina medarbetare för att se hur vi arbetar och vilka frågor vi har på agendan just nu. Bara några dagar tidigare, i fredags, var Frankrikes barnombudsman Eric Delemar på kontoret för att höra om vårt arbete.

Eric Delemar var i Sverige i samband med ett möte med det europeiska barnombuds-nätverket, ENOC. På Barnhusets kontor fick han och hans medarbetare en presentation av några av våra huvudområden; Våld mot barn, Barn som anhöriga och Barn i sociala barnavården. Vi fick också höra om arbetet i Frankrike. En prioriterad fråga där är att hitta familjehem, något som var betydligt mer komplicerat än det är i Sverige.

I måndags tog vi sedan emot Isaque Chande med medarbetare (bilden), för att höra om deras barnrättsarbete i Mocambique. Efter pandemin är det en stor utmaning för dem att få tillbaka barnen till skolorna. Covid-19, och HIV, har skördat många liv i landet och det är vanligt att barn som mist sina föräldrar behöver arbeta för att försörja sina syskon istället för att gå i skolan.

Vi presenterade vårt arbete och redogjorde för några modeller och metoder som de kan använda sig av i sitt fortsatta barnrättsarbete.

Det har varit två mycket intressanta och givande möten där vi fått många nya perspektiv på barnrättsfrågorna, samtidigt som vi fick möjlighet att sprida vår kunskap om hur man kan omvandla barnkonventionen till konkret arbete. Bägge barnombudsmännen visade stort intresse för våra modeller Fjärde rummet, Efter barnförhöret, Skolfam, BRA och KIBB. Vi hoppas att de inspirerar till nya arbetsformer i både Frankrike och Mocambique i framtiden.