Välkommen till invigningen av Barnrättstorget i Almedalen!

18 juni 2019 | Nyhet

Ett unikt tillfälle att träffa Barnrättstorgets deltagande organisationer. Knyt kontakter och utbyt erfarenheter i Almedalen under avkopplande former.

Barnrättstorget – En plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte

Barnrättstorget är mötesplatsen för alla som vill föra samtal, diskutera och lära mer om barnrättsfrågor inom spännande områden och i aktuella frågor. Under Almedalsveckan belyser myndigheter och organisationer utmaningar och möjligheter i arbetet med barnets rättigheter ur olika perspektiv.

Tid: måndag den 1 juli kl. 08:00-09:10
Plats: Barnrättstorget, tältet. Gotlands konstmuseum, S:t Hansgatan 21
O.S.A. gärna till marie.grahn@allmannabarnhuset.se om du och dina kollegor kommer senast den 24 juni 2019!

Ladda ner inbjudan som pdf här

Program:

08:00 Start. Vi bjuder på kaffe/te samt något litet att äta.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset modererar invigningen.

08:00 Välkomna till Barnrättstorget 2019 Anne Marie Brodén, Elisabeth Dahlin hälsar välkomna från arrangörerna och presenterar Barnrättstorget 2019.

08:10 Öppningstal – Antiagalagen 40 år och regeringens arbete med barnrättspolitiken framöver samt bandklippning av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

08:25 Panel: Antiagalagen 40 år – Hur långt har vi kommit och vad är kvar att göra?

Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Antiagalagen trädde ikraft för exakt 40 år sedan den 1 juli. Sedan dess har Sverige fått en roll som Global pathfinder men fortfarande säger sig 44 % av barnen i Sverige att de utsatts för våld. Vad är nästa steg? Vad är kvar att göra?

Sverige har kommit långt sedan antiagalagen antogs 1979 men vi har fortfarande en bit kvar till att alla barn skyddas från våld och får den hjälp och det stöd de har behov av. Resultaten i Stiftelsen Allmänna Barnhusets kartläggning av våld mot barn från 2016 visar att alltför många barn fortfarande är utsatta och att alltför få av dem som är utsatta får tillgång till skydd och rehabilitering. Knappt 40 år efter att antiagalagen trädde i kraft rapporterade 44 % av ungdomarna att de någon gång under sin uppväxt varit utsatta för någon form av barnmisshandel. Och drygt 8 % att de varit utsatta för flera former av våld av vuxna under sin uppväxt. I ett panelsamtal lyfter vi frågor kring vad som har hänt och vad som är kvar att göra.

Medverkande i panelen:

Anders Hagsgård, särskild utredare Barnkonventionsutredningen
Carolina Jernbro, universitetslektor Karlstads universitet
Elisabeth Dahlin, barnombudsman
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande Justitieutskottet
Malin Ekman Aldén, generaldirektör MFD

08:55 Lilla Almedalen special – Jacob Clarin, vice ordf Sveriges elevkårer och Chiara Bergmark Stanzani Sveriges elevråd Svea, två av veckans medverkande ungdomsorganisationerna lyfter frågor som de anser vara speciellt viktiga under årets Almedalsvecka.

09:10 Avslut och de som önskar kan fortsätta mingla utanför museet fram till nästa programpunkt i tältet.