Värdefull avhandling om KIBB som behandlingsmetod

27 maj 2019 | Forskningsnyhet

Den 24 maj framlades avhandlingen “Putting words to child physical abuse: Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment.” av Johanna Thulin vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Det är det första större arbetet i Sverige om en metod specifikt riktad på fysiskt våld mot barnet, konstaterade opponenten professor Maria Eriksson, Social välfärd, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Johanna Thulin har studerat barn som utsatts för barnmisshandel hemma, hur de påverkats av våldet och hur de upplevt avslöjandeprocessen. Hon har också undersökt hur de upplevt den behandling, CPC-CBT, som barnen och deras föräldrar genomgått. Metoden är avsedd för de barn som ska fortsätta leva med förälder som misstänks ha utövat något slags våld. Föräldrarna får hjälp att sluta använda våld och ta ansvar för våldet och hur det påverkat barnet. Samtidigt får barnet hjälp att hantera effekterna av våldet och en chans att uttrycka och bli respekterad för sina upplevelser. Syftet är också att ge familjen verktyg för att ha det bättre tillsammans.

I Sverige kallas metoden KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. Resultaten visar att föräldrarnas användning av alla typer av våld minskade eller upphörde helt och att barnens traumasymtom minskade eller försvann. I intervjuerna är barnen mycket positiva till behandlingen. KIBB kan sägas ha blivit en vändpunkt från en uppväxt i rädsla för att bli utsatt för våld hemma till en positiv tillvaro utan rädsla för våld.

Är er verksamhet/kommun intresserad av att utbildas i KIBB? Då kan ni anmäla er till nästa kurstillfälle som startar i höst!