Vi söker dig som vill jobba som ekonom och löneadministratör

28 februari 2023 | Nyhet

Vi söker dig som vill jobba som ekonom och löneadministratör

Som medarbetare ingår du i administrationsenheten tillsammans med fem kollegor. I din roll som ekonom och löneadministratör kommer du ha en central roll på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och dess dotterbolag.

Arbetsbeskrivning

Du ansvarar för det löpande lönearbetet för cirka 40 anställda fördelat på Stiftelsen och dess dotterbolag. Kollektivavtal på Stiftelsen är Arbetsgivarverket/Saco-S/OFR och på ett av dotterbolagen Gröna arbetsgivare/GS. Du ansvarar på egen hand för lön- och personalhantering där du i helhet tar hand om hela löneprocessen. Detta inkluderar löneuppgifter, frånvaro, utlägg, avdrag, semester och arbetsgivardeklarationer. Kontakt med företagshälsovård för friskvårdsinsatser.

Du ansvarar för löpande ekonomiredovisning såsom kontoavstämningar, fakturering, tidrapportering, hantering av leverantörsfakturor och ekonomihantering för de forskningsmedel vi utbetalar samt övriga projekt på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och dess dotterbolag.

Du kommer även att ansvara för sammanställning av budget, prognos och uppföljningar samt vara stöd till projektledare i samband med ansökning och rapportering till utbetalare för projekt med externa medel. Du kommer tillsammans med ansvarig projektledare vare en nyckelperson till generalsekreteraren från start till avslut.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här