Vi söker dig som vill jobba som samordnare för temaområde Barn och unga i sociala barnavården

8 mars 2023 | Nyhet

Vi söker dig som vill jobba som samordnare för temaområde Barn och unga i sociala barnavården

Som samordnare ansvarar du för ett av Stiftelsen Allmänna Barnhusets fyra särskilt prioriterade rättighetsområden. Du arbetar nära och bistår generalsekreteraren i planering, utförande, uppföljning och kvalitetssäkring av pågående projekt inom ramen för den sociala barnavården, där din roll är att bidra med innehåll baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du samordnar, utvecklar och kvalitetssäkrar Barnhusets verksamhet inom området sociala barnavården för barn och unga tillsammans med projektledare för olika utvecklings- och utbildningsinsatser som Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver

Som samordnare har du en expertroll och förväntas att ta initiativ till och utforma förslag till projekt och ansökningar, medverka och arrangera utbildningar, företräda stiftelsen, besvara förfrågningar samt bereda och utforma förslag till remissvar inom sociala barnavården.
Det innebär omvärlds- och forskningsbevakning, deltagande i samråds-, samverkans, referens-och arbetsgrupper med andra myndigheter, organisationer och forskargrupper inom detta område.
Du arbetar nära kollegor från kommunikation och övriga rättighetsområden.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker på sidan Lediga tjänster