Vi söker VD till Sätra Bruk AB

15 januari 2024 | Nyhet

Spännande möjlighet för dig som vill ta dig an utmaningen att bli VD på Sätra Bruk AB som består av fem verksamheter: skogsbruk, jordbruk, drift av tre mindre vattenkraftverk, fastigheter samt gäst- och konferensverksamhet.

Sätra Bruk ligger i Undenäs och bolaget omsätter drygt 20 miljoner per år. Bolaget har idag 5 anställda på dagtid och en beredskapsgrupp på 5 personer. Skogen som är drygt 5000 ha förvaltas av Södra Skogsägarna och arrendeavtal finns på både jordbruk och jakt. Gäst- och konferensverksamheten är under utveckling. Ekonomi, IT och HR tjänster köps från ägaren, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Motiveras du av en roll där du får ta helhetsansvar för ett bolag med fokus på tillväxt kopplat till miljö- och hållbar utveckling Trivs du med ett varierat arbetsinnehåll där i stort sett ingen dag är den andra lik. Då kan du vara den vi söker. 

Sätra har en aktiv ägare i Stiftelsen Allmänna Barnhuset vars uppdrag är att stärka barn i socialt utsatta livssituationer. Avkastningen från Sätra Bruk går till viss del till denna verksamhet. Stiftelsen tillsätter styrelse och beslutar om ägardirektiv för bolaget. Stiftelsen har ytterligare ett bolag som arbetar med utbildningar där flertalet av dessa förläggs till Sätra Bruks Herrgård. 

Lär mer om tjänsten och hur du ansöker här.