Vi startar utbildning i barnkonventionen för politiker

23 maj 2023 | Nyhet

I samband med Barnrättsdagarna i Karlstad hölls den första politikerutbildningen som vi anordnar i samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Målet är att öka kunskaperna hos våra folkvalda om vad ett barnperspektiv innebär, och ge dem de konkreta verktyg som krävs för att kunna omsätta konventionens artiklar i konkreta beslut.

– Vi är väldigt glada över att kunna arrangera de här utbildningarna tillsammans med SKR, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
– Genom åren har vi sett flera exempel på hur viktiga och praktiska lösningar, väl genomarbetade och underbyggda förslag, fastnar eller avslås i nämnderna. Barnkonventionen är lag och ska följas, men utan rätt kunskaper kan det ibland bli fel. Det vill vi ändra på nu, fortsätter hon.

Marie Lundin Karphammar är handläggare och barnrättsjurist på SKR, som är medarrangör av utbildningen.
– Som förtroendevald har du som beslutsfattare en viktig uppgift att fatta bra och hållbara beslut för barn idag och för framtiden. Denna utbildning ger dig förutsättningar att kunna fatta kloka beslut, säger hon.

Vid första tillfället i Karlstad var intresset stort. Salen var fylld. Ett 60-tal politiker från kommuner och regioner i Värmland med omnejd hade samlats för att lära sig mer om hur barnkonventionen kan omsättas i praktisk politik. Föreläsningar med praktiska exempel från kommun, region, länsstyrelse, SKR och Barnhuset varades med diskussioner. En av de avslutande talarna var socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall och Kenneth Johanneson, ordförande i regionfullmäktige Värmland, inledningstalade.
– Jag tycker det var ett bra initiativ och värdefullt också med tanke på att demokratiberedningen i Region Värmland har barnrätt som prioriterat område. Förutom utbildning vill vi hitta kreativa sätt att utveckla medborgardialog med unga samt förbättra informationen om Region Värmland för unga som målgrupp, säger han.

  • Har du ett politiskt uppdrag på kommunal eller regional nivå? Anmäl dig till vår utbildning i barnkonventionen som är speciellt framtagen för dig!

Här finns ytterligare information från SKR om utbildningen

 

Läs mer och anmäl dig här