Webbinarium om skolgång för barn i familjehem

2 oktober 2023 | Nyhet

Vissa omständigheter i barns utveckling är svåra att påverka, men skolresultat går och bör optimeras så att barn upplever framgång och utvecklas positivt. Helst varje dag och varje lektion. För att barn som är placerade ska lyckas i skolan behöver ofta fler än skolpersonalen vara inblandade. Vid webbinariet presenterar och diskuterar vi olika perspektiv på frågan om hur barn i familjehem kan lyckas i skolan.

Att klara grundskolan och få gymnasiebehörighet är en av de absolut viktigaste faktorerna för att motverka utanförskap och ohälsa i vuxen ålder. Vi vet att placerade barn presterar avsevärt sämre än andra i skolan, men vi vet också att de presterar sämre än sina faktiska kognitiva förmågor. Dessa barn har alltså kapacitet för mer, men de får inte det stöd de behöver för att lyckas.

Här är delar av programmet:

  • Representanter från Knas Hemma (ungdomsorganisation för samhällsplacerade) berättar om sina erfarenheter av skolan och dess betydelse.
  • Hilma Forsman, forskare vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, om risk- och skyddfaktorer för placerade barns långsikta utveckling
  • Rikard Tordön, utredare vid Barnafrids hälso- och sjukvårdsprogram, Linköpings universitet, redovisar resultaten från årets Skolfam-rapport
  • Skolfamteam från Gävle kommun,  om det praktiska arbetet med Skolfam som arbetsmodell
  • Marie Berlin, fil. dr. i sociologisk demografi och utredare vid Socialstyrelsen, presenterar Socialstyrelsens nationella siffror över skolprestationer för barn i samhällsvård
  • Frerik Lundh Sammeli (S), vice ordförande socialutskottet, riksdagsledamot
  • Jan Jönsson (L), gruppledare och oppositionsborgarråd, Stockholms stad
  • Moderator: Cecilia Sjölander, generalsekreterare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Datum: Fredag 20 oktober kl. 10-12. (webbinariet är kostnadsfritt!)

Välkommen att anmäla dig!

Anmäl dig till webbinariet här