Stora Priset 2019

Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris delades ut på Barnrättsdagarna i Örebro den 10 april. Pristagare 2019 var organisationen Maskrosbarn och undersökande reporter Daniel Velasco.

Prisutdelare var Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Maskrosbarn

Ac egestas laoreet est eleifend. Aliquet nec integer massa et venenatis. Cursus pharetra fusce purus id netus. Nec nunc ac faucibus sem semper proin nibh massa faucibus. Et elementum, scelerisque sed sit aliquet. Iaculis feugiat elit tortor duis. Semper sit enim eget metus curabitur elit pulvinar ultrices.

Motivering


Barn i utsatta livssituationer har rätt till samma goda uppväxtvillkor som andra barn. Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Organisationen Maskrosbarn ger kunskap som utvecklar arbetet med att stärka barn i utsatta situationer, så att barn och unga kan få de goda uppväxtvillkor de har rätt till. Genom att arbeta aktivt för barn och ungdomar vars föräldrar mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk gör organisationen Maskrosbarn stor skillnad. Maskrosbarn erbjuder stöd och insatser på barnens villkor samtidigt som de bidrar till att yrkesverksamma får en ökad medvetenhet och kunskap om barn i utsatta situationer.

Maskrosbarn

Ac egestas laoreet est eleifend. Aliquet nec integer massa et venenatis. Cursus pharetra fusce purus id netus. Nec nunc ac faucibus sem semper proin nibh massa faucibus. Et elementum, scelerisque sed sit aliquet. Iaculis feugiat elit tortor duis. Semper sit enim eget metus curabitur elit pulvinar ultrices.

Motivering


Barn i utsatta livssituationer har rätt till samma goda uppväxtvillkor som andra barn. Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Organisationen Maskrosbarn ger kunskap som utvecklar arbetet med att stärka barn i utsatta situationer, så att barn och unga kan få de goda uppväxtvillkor de har rätt till. Genom att arbeta aktivt för barn och ungdomar vars föräldrar mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk gör organisationen Maskrosbarn stor skillnad. Maskrosbarn erbjuder stöd och insatser på barnens villkor samtidigt som de bidrar till att yrkesverksamma får en ökad medvetenhet och kunskap om barn i utsatta situationer.

Har du frågor?

Kontakta vår kontaktperson lorem sit ipsum dolor sit amet viverra tempus

Förnamn Namn Efternamn

Arbetstitel 076-555 55 55