Webbinarium

Visar alla 2 resultat

Den 7 december kl 11.00-12.00 sänder vi ett nytt avsnitt av webbinarieserien Dags att prata om. Denna gång handlar det om Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn – varför är det viktigt att ge barn tillgång till litteratur på sitt modersmål?

Registrering till webbinariet här! 

Utifrån forskningen vet vi att ett starkt modersmål ger ett starkt andraspråk. För att få ett fullgott modersmål behövs att barnet tillägnar sig det ordförråd som finns i skriftspråket och också möter de mer komplicerade grammatiska strukturer som används. Att lära sig läsa på mer än ett språk är fullt möjligt för ett barn och ett stort ordförråd underlättar läs- och skrivutvecklingen, men barnet behöver då få tillgång till bokstäver, ord och texter.

Under webbinariet kommer får vi höra Eva-Kristina Salameh, med.dr. och leg. Logoped, om läs- och skrivutvecklingen hos flerspråkiga barn och hur man kan stimulera läsinlärning. Vi kommer även få höra Monica Acha Sonesson och Sofia Lager Millton som båda arbetar inom projektet Letterbox Club Sverige, om hur man kan främja läs- och skrivutveckling hos barn med annat modersmål än svenska – genom ett bokpaket.

Moderator för webbinariet är Susanne Björk, kommunikatör och projektledare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

När: 7 december 11.00-12.00
Var: Zoom webinar
Registrering till webbinariet här!