barnsamtal

Endast ett sökresultat

BRA-samtal är utformade för att stödja personal i hur barn kan få information och stöd när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har någon form av allvarlig sjukdom eller annan svårighet.

Utgångspunkt är barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

BRA-samtal är en enkel modell som hjälper personal att informera föräldrar och prata med barn. Målgrupp är barn i åldrarna 7-18 som har en förälder eller annan vuxen som de bor tillsammans med som har:

  • missbruks- eller spelproblem,
  • psykisk sjukdom,
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning,
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada,
  • eller som dör.

Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. Förutsättningen för BRA-samtal är då att föräldern får någon form av insats eller behandling.

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Vi erbjuder både digital och fysisk utbildning. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel.

För att få intyg på genomförd utbildning i BRA-samtal krävs; 100% närvaro bägge dagarna, att läsa utbildningsmaterialet samt att pröva samtalsmodellen.

Utbildningen riktar sig till personal från hälso- och sjukvård, kommunal och ideell verksamhet som har de vuxna/föräldrarna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också till personal som i sitt arbete har kontakt med barn och ungdomar som kuratorer, specialpedagoger och familjebehandlare.

Specifika utbildningar erbjuds även för personal som jobbar på skyddande boenden. Däremot är BRA-samtal inte utvecklad för personal som arbetar med att utreda barn inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. BRA-modellen är ett verktyg för att kartlägga barnets behov av information och stöd, helt frivilligt och på barnets uppdrag.

Digitala utbildningar genomförs på Zoom.

Fysiska utbildningar genomförs i Stockholm:
Stiftelsen Allmänna Barnhusets kontor, Döbelnsgatan 50 i Stockholm.

Tid: 08.30-16.00 (Gäller både fysiska och digitala utbildningar).

Pris ex moms: 4 500 kr (exkl. moms) + 462 kr för böcker.
Anmälan är bindande en månad innan utbildningsstart. Fraktkostnad för utbildningsmaterial tillkommer.

Obs! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal.

Finns det ingen utbildning att anmäla sig till, eller passar inte de datum som finns tillgängliga just nu?

Mejla en intresseanmälan till utbildningsadministratör Cicci Andersson, så hör vi av oss när det finns fler utbildningsdatum tillgängliga för BRA-samtal.

Utbildning i BRA-samtal kan beställas för grupper på max 22 personer och genomförs då lokalt, fysiskt eller digitalt, i samarbete med beställaren.

Boka en egen utbildning i BRA-samtal för er verksamhet