politiker

Endast ett sökresultat

Sverige har nyligen granskats av FN:s barnrättskommitté som inom kort kommer med nya rekommendationer gällande hur Sverige bör arbeta vidare för att implementera barnkonventionen. Under en två halvdagar går vi igenom vad barnkonventionen innebär på kommunal och regional nivå. Vi går igenom väsentliga förutsättningar och presenterar praktiska exempel.

 • Vad innebär barnkonventionen som lag i praktiken för dig som förtroendevald?
 • På vilket sätt kan du som förtroendevald säkerställa barnkonventionen i beslutsfattande?
 • Vilka verktyg finns för att genomföra barnkonventionen i praktiken?
 • Hur kan du som förtroendevald vara kravställare och följa upp beslut?

 Vad innebär barnkonventionen för dig som politiker?

Syftet med utbildningen är att du som politiker får kunskap och trygghet om vad ett barnrättsperspektiv innebär i ditt uppdrag. Vad är skillnaden med barnkonventionen som lag när politiska beslut fattas?

Innehåll:

 • Barnkonventionens historia, barnsyn och utveckling till lag.
 • Vad krävs enligt rättspraxis för att bedömningen av barnets bästa/barnkonsekvensanalysen är tillräcklig?
 • På vilket sätt kan barnkonventionen implementeras i kommunen/regionen?
 • På vilket sätt kan du göra skillnad för barn och unga idag samt för kommande generation?
 • Enklare hemuppgift gällande kartläggning av nulägesanalys i din kommun/region.
 • Workshops – hur tar vi som politiker oss an uppdraget?
 • Vad är nästa steg i min kommun? Vilket stöd behöver vi?

Utbildningen genomförs digitalt under två halvdagar samt ytterligare under ett tillfälle för handledning.

Utbildningsdatum:  28 september klockan 14.00–17.00 och 23 november klockan 14.00-17.00.

Tillgång till handledning:  Tisdag den 23 januari 2024, klockan 9.00-12.00.

Finns det ingen utbildning att anmäla sig till? Eller passar inte de datum som finns tillgängliga just nu. Skicka en intresseanmälan till Cecilia Andersson, cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se så hör vi av oss när det kommer fler utbildningsdatum.

För övriga frågor om utbildningen:

Mejla Susanne Björk, susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Under 2023 kommer det genomföras ett utbildningstillfälle som består av två halvdagar:

28 september och 23 november, kl. 14.00-17.00.

Tillgång till handledning:  23 januari mellan 9.00-12.00.

Utbildningen i barnkonventionen för politiker genomförs i samarbete av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.