svårt

Endast ett sökresultat

BRA-samtal är en modell utvecklad med utgångspunkt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen. Modellen innehåller samtalsverktyg till hjälp för personal och barn att ha en kartläggande dialog om barnets behov av information och stöd när en förälder har en allvarlig sjukdom, ett beroende, andra svårigheter eller dör. Modellen kan också användas när en förälder utövat våld i familjen samt när ett barn kommer till ett skyddat boende (anpassad utbildning).

BRA-samtal är en varumärkesskyddad modell framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Läs mer om samtalsmodellen

Nedan ser du vilka utbildningsdatum som är tillgängliga.

Till anmälningssidan

Vem kan gå utbildning i BRA-samtal?

Det krävs inga förkunskaper för att gå utbildning i BRA-samtal och modellen kan användas både av personal som har vuxna som primär målgrupp och personal som arbetar med barn och familj. Det kan vara professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, idéburen sektor och trossamfund. Modellen kan även användas av personal som möter barn på skyddade boenden och i samhällsvård.

Chefer, samordnare m.fl. som vill lära sig mer om modellen och skapa bättre förutsättningar för att implementera BRA-samtal i verksamheten är välkomna.

Däremot är BRA-samtal är inte utvecklad för att användas av personal som enbart arbetar med att utreda barn inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Vad ger utbildning i BRA-samtal tillgång till?

  • En guide med beskrivning av modellen, checklistor, lagstiftning m.m.
  • Utskrivbara samtalsverktyg i A3 format.
  • Informationsmaterial anpassat för den egna verksamheten.
  • En uppföljningsträff efter avslutad utbildning.
  • Konsultation vid frågor som rör modellens implementering.
  • Information och uppdateringar i ett nyhetsbrev (Boosterbrev) ca fyra ggr/år och i vår Facebook-grupp.

Undervisningsform, tid och kostnad

Utbildning i BRA-samtal genomförs under två heldagar med ca 4 veckors mellanrum. Undervisningsformen är föreläsningar, dialog, övningar och rollspel. För att få intyg och körkort för BRA-samtal krävs 100% närvaro bägge dagarna och att ha prövat BRA-samtal i den egna praktiken eller i ett rollspel.

Tid: Kl. 08.30-16.00. Gäller både fysiska och digitala utbildningar.

Pris: 4 995kr (exkl. moms) inkl. kurslitteratur. Frakt tillkommer.

Anmälan är bindande en månad innan utbildningsstart.

Digitala utbildningar genomförs på Zoom. Det går bra för deltagare med bra uppkoppling att delta hemifrån.

Fysiska utbildningar genomförs i Stiftelsen Allmänna Barnhusets lokaler på Döbelnsgatan 50 i Stockholm.

Obs! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal.

Utbildning i BRA-samtal kan beställas för en grupp och genomföras på plats lokalt eller digitalt. 

Citat från tidigare deltagare

Engagerade föreläsare som verkligen verkar brinna för barnens rättigheter och att förmedla dessa samtal på ett så riktigt och rättvist sätt som möjligt.

Väldigt givande utbildning som jag konkret kan använda i min yrkesroll! Jättebra utbildare som bidrog med engagemang, tydlighet och tydliga exempel.

Mindre grupper och riktiga stjärnpedagoger till utbildare möjliggjorde att två fullmatade dagar kändes roliga och givande. utmärkt idé att avsätta tid för att gå igenom att allt fungerar innan utbildningen drog igång, stjärna i kanten för det!

Fantastiskt bra utbildare. De var pedagogiska, intresserade, kunniga och aktiva. Bra variation och stort plus till all interaktion. Kursen känns seriös och utbildarna har förväntningar på deltagarna.

Intresseanmälan för utbildning i BRA-samtal

Finns det ingen utbildning att anmäla sig till? Eller passar inte de datum som finns tillgängliga just nu.

Ditt namn(Obligatoriskt)

Utbildning i BRA-samtal kan beställas för grupper på 20 personer vid fysisk utbildning och 18 personer vid digital utbildning och genomförs i samarbete med beställaren.

Boka en egen utbildning i BRA-samtal för er verksamhet