Barns psykosociala utveckling – riskbedömningar i asylärenden

Utgiven 8 december 2005 | Författare: Cajsa Malmström
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Vad står egentligen begreppet ”barns psykosociala utveckling” för? Vad innebär det? Vilka faktorer bör uppmärksammas? Och hur kan riskerna för att barnet tar skada bedömas? Kring dessa fr... Läs mer

Vad står egentligen begreppet ”barns psykosociala utveckling” för? Vad innebär det? Vilka faktorer bör uppmärksammas? Och hur kan riskerna för att barnet tar skada bedömas?

Kring dessa frågor höll Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn en utbildning för Utlänningsnämnden den 23 november 2005. Barnläkaren Anders Hjern på Socialstyrelsen, tillika medlem i Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn och styrelseledamot i Stiftelsen Allmänna Barnhuset, hade vänt sig till den psykologiska expertis som står för kunskapsutvecklingen kring barns psykosociala utveckling och som föreläsare anlitat Anders Broberg och Kjerstin Almqvist.

Anders Broberg är verksam som professor i klinisk psykologi vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har bland annat lett en uppföljning av de ungdomar som drabbades av diskoteksbranden i Göteborg 1998. Kjerstin Almqvist är fil. dr och forskningsledare för Centrum för klinisk forskning inom landstinget i Värmland. Under många år var hon också verksam vid FlyktingCenter i Karlstad.

Vid utbildningstillfället för Utlänningsnämnden deltog cirka 50 personer. Många fler, främst från Migrationsverket, hade uttryckt önskemål om att få delta. Det finns även ett stort behov av kunskap på de migrationsdomstolar liksom Kammarrätten i Stockholm som tar över Utlänningsnämndens uppgifter från och med den 31 mars 2006 i samband med att den nya utlänningslagen träder i kraft.