KIBB – intresseanmälan

Finns det ingen utbildning att anmäla sig till just nu i behandlingsmodellen KIBB? Eller passar inte de datum som finns tillgängliga? Skicka in din intresseanmälan via formuläret nedan, så hör vi... Läs mer

Finns det ingen utbildning att anmäla sig till just nu i behandlingsmodellen KIBB? Eller passar inte de datum som finns tillgängliga? Skicka in din intresseanmälan via formuläret nedan, så hör vi av oss när nästa tillfälle finns tillgänglig.

Intresseanmälan för KIBB

Fyll i ditt namn och mailadress så mailar vi dig när vi öppnar nästa ansökningsomgång till KIBB. Tack för visat intresse!

Ditt namn(Obligatoriskt)

Intresseanmälan för Skåne, Kronoberg och Norrland

Just nu samlar vi in intresseanmälningar för dig som är intresserad av utbildning förlagd till Skåne och Kronoberg i samarbete med VOB Syd. Vi samlar även in intresseanmälningar för utbildning förlagd till Norrland. Skicka in din intresseanmälan via den länk nedan som är aktuell för dig.

Intresseanmälan för Skåne och Kronoberg

Intresseanmälan för Norrland

Övriga frågor

För övriga frågor om utbildningen, kontakta emma.andersson@allmannabarnhuset.se 

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar utbildningar i KIBB ca en gång per år, beroende på efterfrågan.

KIBB är avsedd för familjer där det inkommit en anmälan om misstänkt barnmisshandel och där det ändå beslutats att barnet ska fortsätta leva med den/de föräldrar som misstänkts. KIBB är en behandling som vänder sig till hela familjen och innehåller specifik behandling för både barn och förälder.

KIBB fokuserar både på att hjälpa den våldsutövande föräldern förändra sitt beteende och bli en mer positiv, närvarande och engagerad förälder men också på att hjälpa barnet bearbeta sina upplevelser av våldet.

Läs mer om KIBB

Ladda ned information om utbildning i KIBB

Beskrivning av utbildningen

Det är ett stort ansvar att ge våldsutsatta barn behandling tillsammans med den/de föräldrar som utövat våldet. KIBB har visat sig vara en effektiv modell under förutsättning att behandlarna kan metoden väl och genomför alla moment. Utbildningen är därför uppdelad i fyra seminarier som fokuserar på olika faser i behandlingen och som deltagarna parallellt får praktisera med en familj under handledning. Undervisning ges i internatform för att ge bästa förutsättningar att öva och bli trygg i det förhållningssätt som krävs för att arbeta med hela familjen med utgångspunkt i barnets berättelse och bibehållet fokus på våldet.

Aktuellt: KIBB-utbildning för Skåne och Kronobergs län, i samarbete med VOB-Syd

Innehåll

Under lärandeseminarierna kopplas teoridelar till hur behandlingen genomförs i praktiken. Utgångspunkten är KIBB-manualen som beskriver teman som ingår och moment som ska utföras i varje session. Arbetsformen är kortare föreläsningar varvat med grupparbeten och övningar. Stor vikt läggs vid att träna på de olika momenten i behandlingen och att reflektera kring dessa.

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kännedom om vilka teorier KIBB behandlingen vilar på, ha förvärvat kunskaper om hur KIBB behandlingen genomförs i praktiken samt ha genomfört KIBB behandling med en familj under handledning. Målet är att bli certifierad KIBB-behandlare.

Utbildningen genomförs av certifierade svenska KIBB-utbildare som har lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB behandlare. Vid några tillfällen kommer forskare att medverka.

Omfattning

Inför kursstart hålls ett uppstartsmöte via telefon för praktisk information och frågor. Beräknad tidsåtgång för deltagarna under utbildningstiden är ca 1 dag/vecka. I den tiden är inkluderat:

 • 4 lärandeseminarier
 • Förberedelser och inläsning av material
 • Behandling av 1 familj under minst 16 veckor
 • Telefonhandledning vid 12 tillfällen

Seminarierna 1–3 är internat. De börjar med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 3. Seminarium 4 börjar med lunch dag 1 och avslutas på eftermiddagen dag 2.
Kursdeltagarna har också tillgång till en gemensam webbprojektplats för KIBB-utbildningen, där det finns möjlighet till att ställa frågor och dela dokument.

Förutsättningar för att delta i utbildningen

 • Att sökande har beslutet om deltagande förankrat inom kommunen/verksamheten.
 • Att kursdeltagarna har möjlighet att genomföra KIBB-behandling med minst en familj under utbildningstiden.
 • Att kursdeltagarna har tillgång till material som rekommenderas i KIBB behandlingen såsom spel, böcker, kritor m.m. (materialet beräknas kosta ca 2 000 kronor).

Önskvärt är att minst tre kursdeltagare utbildas samtidigt från varje verksamhet/kommun. KIBB-behandlingen förutsätter alltid att minst två behandlare träffar familjen – en barnbehandlare och en föräldrabehandlare.

Behörighetskrav

 • Beteendevetenskaplig eller likvärdig högskoleutbildning.
 • Erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer.
 • God kännedom om vad en manualbaserad behandlingsmetod innebär

Önskvärda kvalifikationer

 • Erfarenhet av arbete med våldsutsatta barn och/eller deras föräldrar och framför allt förmåga att kunna tala om våld.
 • Erfarenhet av KBT behandling.
 • Intresse av att lära nytt och förmåga att möta föräldrar och barn på ett kreativt och flexibelt sätt.

Intresseanmälan blankett

Blankett: Intresseanmälan för kommande utbildningar (.dox)

Ifylld blankett skickas via mail till cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se

Kontakt

För mer information, välkommen att kontakta

Emma Andersson, kursansvarig emma.andersson@allmannabarnhuset.se 

För frågor om anmälan, välkommen att kontakta:

Cicci Andersson, utbildningsadministratör cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se