PROMISE Uppföljningsverktyg för Barnahus

Utgivare: Östersjöstaternas råd, Verwey-Jonker Instituut och Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har finansierat en svensk översättning av uppföljningsverktyget PROMISE. Tanken är att det ska användas av personal och ledning på Barnahus oc... Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har finansierat en svensk översättning av uppföljningsverktyget PROMISE. Tanken är att det ska användas av personal och ledning på Barnahus och vara ett underlag för diskussioner och förbättring av verksamheten. Uppföljningsverktyget bygger på de europeiska kriterierna för Barnahus som också togs fram inom EU-projektet PROMISE. 

PROMISE leddes av Östersjöstaternas råd 2015-2017. Inom ramen för projektet startade minst elva länder i Europa Barnahus eller Barnahusliknande verksamheter. Nu pågår PROMISE2, med mål att ännu följer av de barn som misstänks vara utsatta för brott eller som bevittnat brott ska få tillgång till Barnahus.