Skolfams rapport 2021

Utgiven 9 september 2021 | Författare: Rikard Tordön
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2020/2021 Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att öka familjehemsplac... Läs mer

Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2020/2021

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att öka familjehemsplacerade barns förutsättningar för att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Skolfams vision grundar sig i att vuxna bär ansvaret för barnets skolgång. Barn ska inte behöva misslyckas i skolan för att få tillgång till rätt pedagogiskt stöd. Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att motverka skolmisslyckanden för barn i familjehem.

I en årlig resultat- och kvalitetsenkät rapporterar Sveriges Skolfamteam om Skolfambarnens slutbetyg under det föregångna året. Teamen uppger även hur den lokala verksamheten är organiserad samt i vilket utsträckning barnens delaktighet tillgodoses. Rapporten utgörs av en introduktion till Skolfams arbetsmodell och på vilket sätt den går i linje med barnkonventionen och skolans kompensatoriska uppdrag samt en sammanställning av årets resultat- och kvalitetsenkät.

Rikard Tordön har sammanställt enkäten och författat rapporten.