Violence is No Solution!

Utgiven 14 februari 2018 | Författare: Åsa Landberg, Carolina Jernbro och Staffan Janson
Utgivare: The Children’s Welfare Foundation, Sweden

 A  summary of the national survey "Violence against children in Sweden 2016"

Sammanfattning på engelska av den nationella kartläggningen av Våld mo... Läs mer

0 kr

 A  summary of the national survey ”Violence against children in Sweden 2016”

Sammanfattning på engelska av den nationella kartläggningen av Våld mot barn (engelsk version).

Varje barn har rätt att växa upp utan våld, och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Dit är det en bra bit kvar, i Sverige såväl som i resten av världen.

Every child has the right to an upbringing free from violence. The goal is to put an end to all violence against children. We are a long way from reaching that goal – in Sweden as well as in the rest of the world. It is important to try to find out how prevalent violence against children is. This knowledge provides us with the tools to prevent violence and to protect and support children.

https://allmannabarnhuset.se/nationell-kartlaggning-vald-mot-barn-2016/