Barnens sida om Skolfam

Som barn eller ungdom är det viktigt att du trivs i din skola och att du får den hjälp du behöver. De vuxna ska se till att du trivs och har det bra. Skolfam hjälper dig som bor i familjehem att lyckas med skolan. På den här sidan hittar du information om hur Skolfam fungerar för dig som är barn.

Hur funkar Skolfam?

I början får du träffa en psykolog och en specialpedagog och göra olika uppgifter tillsammans med dem. De vill veta vad du behöver hjälp med och vad som går bra i skolarbetet. Kanske kommer specialpedagogen eller psykologen på besök i din skola. Du bestämmer då själv om du vill berätta för dina klasskompisar att ni känner varandra. Du behöver aldrig berätta för kompisar/klasskompisar om Skolfam om du inte vill!

Skolfamplan

Sen får du en ”Skolfamplan”. I den står vilka mål du och dina lärare ska sikta på att uppnå. Dina lärare och ditt familjehem ska hjälpa dig att nå målen. Efter två till tre år får du göra nya uppgifter för att se om Skolfam har hjälpt dig.

Barns eller vuxnas ansvar?

De vuxna har ansvar för att alla barn ska få en så bra start i livet som möjligt. Skolfam är ett sätt för de vuxna i din skola, i ditt familjehem och inom socialtjänsten att hjälpas åt för att göra det lättare för dig att lyckas i skolan. De flesta barn som är med i Skolfam har fått bättre studieresultat.

Webbutbildning


En interaktiv utbildning för att testa på hur det kan vara att gå med i Skolfam.

Dina rättigheter

Barn är alla som är under 18 år. Nästan alla länder i världen har bestämt att alla barn har samma rättigheter. En rättighet är till exempel att barn ska få gå i skolan. Därför måste vuxna se till att barn går i skolan. Vilka rättigheter som barn har står i en text som heter Barnkonventionen. I Barnkonventionen finns 54 rättigheter. Här är några rättigheter som är bra för dig att känna till:

  • ALLA barn har samma rättigheter och är lika mycket värda.
  • Det som är bäst för ett barn ska alltid prioriteras.
  • Barn har rätt att gå i skolan.
  • Barn ska inte behöva flytta från sina föräldrar om de inte vill, förutom när Socialtjänsten har bestämt att det är bäst för barnet att flytta.
  • Barn som inte kan bo hemma hos sin familj har rätt till extra mycket skydd och stöd för att må bra.
  • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, så länge det inte är bäst för barnet att inte träffa dem.
  • Barn får alltid säga vad de tycker och tänker, även om saker vuxna har bestämt(!).
  • Till exempel får du alltid fråga din socialsekreterare om saker som gäller dig, varför hon eller han har bestämt en sak. Det kan inte alltid bli precis så som barn vill, men vuxna måste ändå lyssna!
  • I Sverige har man bestämt att barn inte bara har rätt att gå i skolan utan också att få den hjälp som man behöver i skolan. Därför är Skolfam så viktigt!

Vanliga frågor och svar

Varför ska jag vara med i Skolfam?
Bra skolresultat är mycket viktigt för hur det kommer att gå senare i livet. Du som bor i familjehem har antagligen haft det svårt på många sätt under din uppväxt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på skolan. Det kan göra att du missar saker som är viktiga att kunna och att det blir jobbigt att komma ifatt dina klasskamrater senare. Eller så kan det vara vissa saker du är riktigt bra på som inte lärarna känner till och då blir det svårt att känna att skolan är lagom svår och passar just dig. I Skolfam tar vi reda på dina styrkor och brukar hitta sådant som du behöver lite extra hjälp med som kanske inte ens du själv visste innan. Du har rätt att få samma möjligheter till utbildning som alla andra barn! Genom att jobba tillsammans med dina lärare och ditt familjehem vill vi i Skolfam se till att du får den möjligheten.
Hur går Skolfam-testerna till?
Du får själv vara med och berätta om du vill göra testerna i skolan eller hemma. Med psykologen jobbar du några timmar. Det är flera olika tester som du säkert kommer att tycka är intressanta att göra. Det är bra om man kan ta en fikapaus någon gång under denna tid. Med specialpedagogen jobbar du ungefär lika länge.
Vilken typ av tester ingår?
Ett test visar vilken sorts begåvning du har. Du kan till exempel ha en bra förmåga att beskriva något med ord, eller vara bra på att se logiska följder. Man kan också se på vilket sätt du minns bäst. Detta test brukar de allra flesta elever tycka mycket om att göra. Det här är sådant som hjälper psykologen att kunna berätta för dig och dina lärare hur du lär dig på bästa sätt. Dessutom får du svara på frågor om hur du känner dig i olika sammanhang, till exempel när du är hemma eller när du är i skolan. Sen brukar vi titta på läsning, skrivning och matte. Allt detta gör vi för att se till att skolan gör rätt saker. Det kan vara att du jobbar med matte som är för lätt eller för svår för dig. Det kan också vara så att du kan behöva träna på din läsning på olika sätt för att bli ”snabbläsare”.
Blir det en massa extrajobb för mig i skolan nu?
Nej, så behöver det inte alls bli. Ibland har vi sett att något barn skulle behöva lära sig det som är svårt på ett helt annat sätt. Man kan till exempel tänka sig att du har läst alldeles för svåra böcker. Då kanske det hade varit bättre att först gå igenom ett dataprogram för att få upp din känsla för läsningen och sen får du hjälp att hitta lagom svåra böcker. Väldigt ofta kan vi lära ut hur man lär eleverna att skriva berättelser. Att bara skriva om hur sommarlovet har varit kan vara svårt om man inte har blivit inspirerad eller har fått en modell på hur man kan skriva. Vi vill hjälpa till att göra det lättare i skolan.

Har du frågor om Skolfam? Kontakta mig!

Agneta Ingvarsson

Nationell samordnare Skolfam 076-8111808