För dig som är utbildad i BRA-samtal

När du är utbildad i BRA-samtal

Vi vill ge stöd och pepp till alla vi utbildat i BRA modellen det gör vi i vårt Boosterbrev som skickas ut några gånger om året. Vi har också en Facebook grupp. Kontakta Bonnie för att anmäla dig: bonnie.friedh@allmannabarnhuset.se

Har du frågor som rör modellen eller hur ni ska sprida den till fler i verksamheten? Hör gärna av dig till Åsa: asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se det gäller även om du tappat bort lösenordet.

Här kan du logga in till vår lösenordskyddade flik där du kan ladda ner cirklar, broschyr och mycket annat som rör BRA-samtal.

Klicka här för att logga in på sidan med materialet

Anmälan till BRA-boosterbrev

Vi vill ge stöd och pepp till alla som är utbildade i BRA modellen. Det gör vi i vårt Boosterbrev som skickas ut ett par gånger om året. Vi har också en Facebook grupp som heter ”BRA-utbildade Sverige”.

Bonnie Friedh

Utbildare i BRA-samtal

Frågor om modellen

Har du frågor som rör modellen eller hur ni ska sprida den till fler i verksamheten? Hör gärna av dig! Jag kan också hjälpa dig om du glömt lösenordet till materialsidan.

Åsa Lundström Mattsson

Samordnare BRA – Barns Rätt som Anhöriga