Sammanfattning av en nationell kartläggning av våld mot barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under många år haft möjlighet att på regeringens uppdrag genomföra återkommande studier om förekomsten av våld mot barn. Den här rapporten är en sammanfattning av den femte nationella prevalensstudien Våld mot barn 2022. Det gör att vi kan följa utvecklingen och därmed utvärdera om förekomsten av våld mot barn förändras.

Resultaten visar att vuxnas våld mot barn i Sverige inte har minskat sedan den senaste prevalensstudien 2016. Tvärtom har vissa former av våld ökat. Resultaten visar också brister vad gäller bemötande och tillgång till stöd för de barn som berättar om våld. Det innebär att det krävs krafttag på många olika nivåer i samhället för att vända utvecklingen.

Det går att beställa tryckta rapporter eller att ladda ned en kostnadsfri pdf. Välj ditt alternativ i rullisten under Publikationstyp.