Prata om våldet

Utgiven 11 maj 2020 | Författare: Johanna Thulin
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekterna av behandling ur barnets perspektiv. Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare trauma... Läs mer

Om våldets konsekvenser, avslöjandeprocessen och effekterna av behandling ur barnets perspektiv.

Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom som ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld.

Behandlingen KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) började användas i Sverige 2007. Metoden fokuserar på barnets berättelse och våldets konsekvenser, och leder till att våldet minskar och relationen mellan barn och förälder förbättras.

Genom att följa och intervjua barn som behandlats med KIBB har Johanna Thulin undersökt hur barnmisshandel påverkar barnens hälsa, hur misshandlade barn beskriver relationen till sina föräldrar, samt effekterna av att ta del av insatsen KIBB. Resultaten visar såväl på våldets påverkan på barn, men också barns möjlighet att med rätt stöd och hjälp förbättra sitt mående.

Denna rapport är en översatt och delvis omarbetad version med tidigare publicerade resultat från doktorsavhandlingen Putting words to child physical abuse – Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment. From children´s perspectives (Thulin, 2019). Det forskningsprojekt som lade grunden till avhandlingsarbetet var ett samarbete mellan Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. I forskningsgruppen ingick Carl Göran Svedin och Doris Nilsson från Linköpings universitet och Cecilia Kjellgren och Johanna Thulin från Linnéuniversitetet.