Barnrättstorget i Almedalen 2023

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar tillsammans med 10 andra organisationer och myndigheter Barnrättstorget – mötesplatsen för barnrättsfrågor i Almedalen. Mellan den 27 juni och 1 juli är du välkommen till oss för att ta del av samtal, seminarium och mingel med temat barns rättigheter.

I år är Barnrättstorget ett samarbete mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid, Brottsoffermyndigheten, Ecpat, Erikshjälpen, Junis, Majblomman, Maskrosbarn, Polisen, SOS Barnbyar och Statens medieråd.

Välkommen till Hamnplan 209 & 210! 

Välkommen på invigning


Tisdag 27 juni kl. 15-16:30 inviger vår ordförande Anne Marie Brodén Barnrättstorget! Välkommen dit för att lyssna på socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall invigningstala, följt av panelsamtal om de viktigaste barnrättsfrågorna 2023 enligt oss. Knyt kontakter och utbyt erfarenheter i Almedalen under avkopplande former. Kom, mingla, nätverka och lyft er viktigaste fråga!

Läs mer

Våra programpunkter

Välkommen till Hamnplan 209 för att ta del av våra seminarier och panelsamtal. Är du inte på plats i Visby? Det går lika bra att se våra programpunkter digitalt.

Se våra seminarier live här!

Tisdag 27 juni

kl. 16:30-17:30
Vuxna har inte koll – om det allvarliga våldet mot barn IRL och online

Sexuella övergrepp, mobbning, försummelse & sexuell exploatering ökar. Barnen har koll men berättar sällan för vuxna. Hur ser det ut idag och hur stöttar & förebygger vi våld mot barn?

Läs och ladda ner rapporten Våld mot barn 2022

Läs mer i Almedalsveckans program

Onsdag 28 juni

Kl. 10:00 – 10:45
Placerade barn en utsatt grupp – hur kan samhället skydda och stärka under och efter placering?

Vad behöver göras för att alla placerade barn ska få sin rätt till utbildning, hälsa och utveckling? Hur kan vi tillsammans ge dem de bästa förutsättningarna för en trygg uppväxt och goda chanser i livet?

Läs mer om Skolfam & Letterbox Club

Läs mer i Almedalsveckans program

Torsdag 29 juni

kl. 12:00 – 12:45
När ett barn varit utsatt för våld – hur vanligt är det och vart finns hjälpen?

Barn har rätt att skyddas från alla former av våld och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. För att kunna förebygga och skydda behövs kunskap om hur vanligt våld är, de främsta riskfaktorerna. Vilket stöd kan utsatta barn få?

Läs mer om vårt utvecklingsarbete våld och övergrepp 

Ladda ner rapporten våld mot barn 2022

Läs mer i Almedalsveckans program

Fredag 30 juni

kl. 08:00 – 08:45
Barn som anhöriga – hur verkar vi för att deras rättigheter ska tillgodoses?

Hur vi ska arbeta för att göra barn som är anhöriga synliga. Hur ska vi se till att deras rättigheter tillgodoses och hur får vi hälso- och sjukvården att ta sitt ansvar kring dessa barn?

Läs mer om vårt utvecklingsarbete Barns rätt som anhöriga 

Läs mer i Almedalsveckans program

kl. 16:00 – 16:45

Mer utsatta än andra – om våld mot barn med funktionsnedsättningar, hur kan vi förebygga och stötta?

Barn med funktionsnedsättningar är en extra utsatt grupp. Hur kan samhället arbeta förebyggande och skydda dessa barn?

Läs och ladda ner rapporten Mer utsatta än andra

Läs mer i Almedalsveckans program

Lördag 1 juli

Kl. 10:00 – 11:00
Unga, sex och internet – hur kan vi skydda och hjälpa våra barn i deras liv online?

Barn och unga utsätts för brott på nätet, hur många är det som är utsatta och hur kan man prata med barn och unga om det?

Läs mer om Unga, sex och internet efter #metoo

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans program

 

Se våra seminarium live här

Har du frågor

Kontakta Barnrättstorgets projektledare

Vilma Hedlund

Kommunikatör