Forskningskontrakt

Kontrakt för beviljade medel 2024

För projekt som beviljats medel av Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse behöver ett kontrakt fyllas i för att utbetalningen ska påbörjas.

Projektansvarig ansvarar för att sända in följande uppgifter till ekonomi@allmannabarnhuset.se:

  • Kontaktperson för medelsförvaltaren (namn, mejladress och telefonnummer).
  • Namn och mejladress till den person ska signera avtalet.
  • Bankgiro/postgironummer där medlen ska sättas in samt eventuellt referensnummer.

Efter att vi mottagit ovanstående uppgifter upprättar vi ett avtal som skickas till er och signeras elektroniskt.  Efter att avtalet har signerats görs en utbetalningsplan utifrån projektets startdatum. Utbetalningsplanen skickas per e-post till projektansvarig. Den beviljade summan betalas ut under innevarande år.

Kontaktperson

Hör av dig till mig om du har frågor kring forskningsmedel.

Amanda Nyberg

Forskningsansvarig 072-318 60 81

Forskningsdatabasen

Sök efter forskning i vår forskningsdatabas. Här finns de forskningsprojekt som har beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, med projektstart från 2009 och framåt. Såväl avslutade projekt som pågående redovisas.

Sök i vår forskningsdatabas