Forskningskontrakt

Kontrakt för beviljade medel 2023

För projekt som beviljats medel av Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse behöver ett kontrakt fyllas i för att utbetalningen ska påbörjas.

Projektansvarig och medelsförvaltare ska underteckna kontraktet, som därefter skickas in till Stiftelsen Allmänna Barnhuset per post. Efter att Stiftelsen Allmänna Barnhusets generalsekreterare undertecknat kontraktet görs en utbetalningsplan utifrån projektets startdatum. Utbetalningsplanen skickas per e-post till projektansvarig. Den beviljade summan betalas ut under innevarande år.

Vid beslutsdatum anges 2023-06-01.

Ladda ner kontraktet här

Fyll i kontraktet och gör en egen tidplan för projektet.

Om ni vill ha egen originalkopia, skriv ut kontraktet i två exemplar, signera och posta till oss till adressen på kontraktet.

Räcker det med digital pdf, skriv ut ett exemplar, signera, skanna in och e-posta till och  .

Glöm inte att bifoga tidplanen för projektet.

När Stiftelsen Allmänna Barnhuset signerat skickar vi kontrakt och en utbetalningsplan skickat till er per post eller e-post.

Vid frågor om kontrakt och forskningsmedel

Amanda Nyberg
E-post: amanda.nyberg@allmannabarnhuset.se
Telefon: 0723-18 60 81

Forskningsdatabasen

Sök efter forskning i vår forskningsdatabas. Här finns de forskningsprojekt som har beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, med projektstart från 2009 och framåt. Såväl avslutade projekt som pågående redovisas.

Sök i vår forskningsdatabas

Vad forskning kan leda till

Nedan är ett exempel på vad resultatet kan bli av forskningsbidrag från oss.

Våld löser inget!


Om våld mot barn i Sverige. Filmen är en sammanfattning av studien Våld mot barn 2016 som Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen har låtit forskare genomföra.

Frågor och kontakt

Kontakta vår forskningsansvariga

Amanda Nyberg

Forskningsansvarig