Anmälan öppen till Letterbox Club 2023

14 oktober 2022 | Nyhet

Nu öppnar vi anmälan till nästa omgång av Letterbox Club Sverige! Det är en konkret insats som riktar sig till barn 6–11 år, som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader (maj-oktober) fyllt med böcker, spel och skrivmaterial.

”Jag tyckte om mina böcker i paketet. Min mamma och pappa läste med mig.”
Barn i utvärdering

Innehållet väljs ut med varsam hand av en grupp bestående av bibliotekarie, socionom, specialpedagog, representanter från förlag samt forskare inom matematikdidaktik.
Under 2022 deltog 1 070 barn från 51 kommuner – ännu ett rekordår för Letterbox Club! Nu börjar vi förberedelserna för nästa omgång, som startar i maj 2023. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats av tidigare deltagare.

Utvärderingen av omgång 2021 visade att:

  • Cirka 90 % av barnen tyckte att det var bra/jättebra att delta i Letterbox Club
  • 96 % av föräldrar/familjehemsföräldrar var positiva/mycket positiva till att barnet deltagit i Letterbox Club
  • 95 % av föräldrar/familjehemsföräldrar tyckte att barnet reagerat positivt när paketen kommit

Bara positivt. Barnen har fått glädjen i att läsa. Vår näst äldsta tjej har haft  svårigheter men nu har hennes läsning förbättrats märkbart.
Förälder i utvärdering

Tillgänglighet och mångspråk
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med stöd av Kulturrådet tagit fram paket under 2021, som är anpassade till de barn som har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig materialet, på grund av att de har läs- och skrivsvårigheter eller har annat modersmål än svenska (arabiska och somaliska) och är nya i det svenska språket.

Anmälan
Anmälan är öppen till och med den 31 januari 2023. Vi hoppas att er kommun vill delta!

Länk till anmälan