Anmälan öppen till Letterbox Club 2024

16 oktober 2023 | Nyhet

Nu öppnar vi anmälan till nästa omgång av Letterbox Club Sverige! Det är en konkret insats som riktar sig till barn 4–11 år, som bor i familjehem, lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd eller har öppna insatser.

Insatsens syfte är att öka barnets nyfikenhet och lust till att läsa, skriva och räkna – på ett sätt som är roligt för barnet! Barnen som deltar får ett paket per månad under sex månader (maj-oktober) fyllt med böcker, spel och skrivmaterial.

”Jag tyckte om mina böcker i paketet. Min mamma och pappa läste med mig.”
Barn i utvärdering

Innehållet väljs ut med varsam hand av en grupp bestående av bibliotekarie, socionom, specialpedagog, representanter från förlag samt forskare inom matematikdidaktik.
Under 2023 deltog ca 1100 barn från 55 kommuner – ännu ett rekordår för Letterbox Club!

Nu börjar vi förberedelserna för nästa omgång, som startar i maj 2024. Vi hoppas att många kommuner vill delta och bidra till att fler barn får ta del av en insats som uppskattats av tidigare deltagare.

Nytt för i år är det lila paketet. Det riktar sig till barn 4-6 år och innehåller böcker ämnade för högläsning. Spel och rit- och skrivmaterial anpassade för de yngre barnen ingår också.

Stöd från Kulturrådet
Det lila paketet har tagits fram med stöd från Kulturrådet, som även har gett oss medel tidigare år för att ta fram paket som är anpassade till de barn som har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig materialet. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter eller att barnet har annat modersmål än svenska (arabiska och somaliska) och som är nya i det svenska språket.

Bara positivt. Barnen har fått glädjen i att läsa. Vår näst äldsta tjej har haft  svårigheter men nu har hennes läsning förbättrats märkbart.
Förälder i utvärdering

Anmälan
Anmälan är öppen till och med den 31 januari 2024. Vi hoppas att er kommun vill delta!

Länk till anmälan