Bygg ut Barnahusen – vi presenterar nytt förslag i dag

5 november 2019 | Nyhet

Bygg ut Barnahusen – vi presenterar nytt förslag i dag

Hur kan alla barn och unga som utsätts för sexuella övergrepp och fysiskt våld få rätt stöd och hjälp? Vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset har under flera år undersökt detta och idag presenterade vi vår idé för bl.a. jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. En helt ny arbetsmodell – fri för alla regioner att använda. Vi kallar den ”Fjärde rummet”.

Projektet har pågått i flera år och har delvis finansierats av regeringen. Vi har träffat och intervjuat över hundra nyckelpersoner inom fältet – i flera olika regioner. Ett femtiotal nya arbetssätt och metoder har prövats och utvärderats lokalt. Vad är det som gör att det fungerar bättre i vissa kommuner och områden och mindre bra i andra? Vilka strukturer och funktioner behövs för att barnen ska få rätt hjälp?

– Det här projektet är unikt på flera sätt. Genom hela projektet har barnets rätt till stöd och rehabilitering stått i centrum, och sedan har arbetsmodellen ”Fjärde rummet” växt fram utifrån det – oavsett vilken myndighet eller organisation som bär huvudansvaret, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
– Vi har verkligen fått en tydlig bild av hur kommuner och regioner på bästa möjliga sätt kan hjälpa barn som utsatts för våld och övergrepp, fortsätter hon.

”Fjärde rummet”, som presenteras i dag, innebär att Sverige kan använda sig av organisationer som redan finns runt om landet – Barnahus.
– Vi har sett att Barnahusen fungerar i utredningsfasen, då tycker vi det vore klokt att bygga vidare på dem istället för att bygga upp nya organisationer, säger Bengt Söderström, sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och projektledare för projektet.
– Men vi har också sett att den generella kunskapen om våld och övergrepp i samhället i stort är för låg, både hos dem som möter barn i sitt arbete, men också hos allmänheten. Här tycker vi att Barnahusen bör få en utökad roll, bland annat som utbildare i frågorna men också som samordnare kring de enskilda barnens rehabilitering, fortsätter han.

Den senaste nationella kartläggningen visar att 44 procent av alla barn i Sverige någon gång har utsatts för barnmisshandel. Konsekvenserna blir stora. Inte bara för det enskilda barnet, utan också för hens familj, vänner och för samhället i stort. De här barnen löper också en ökad risk att utsätta andra för våld och övergrepp senare i livet.
– Det här är ett gigantiskt folkhälsoproblem, men modellen ”Det fjärde rummet” kan göra verklig skillnad för våldsutsatta barn och deras familjer, avslutar Cecilia Sjölander.

De regioner som medverkat i projektet är Gävleborg, Jönköping, Mellersta Skåne, Centrala och västra Östergötland och Gotland.

Här kan du läsa mer om projektet Stöd och behandling

Här kan du läsa och ladda ner rapporten ”Det fjärde rummet”

Här kan du läsa och ladda ner rapporten Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp

Presskontakt

Susanne Björk

Pressansvarig 0701-06 31 13