Forskningsomgången för 2023 öppnad

7 mars 2023 | Forskningsnyhet

Årets forskningsomgång prioriterar pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt planeringsanslag till mer nystartade forskningsprojekt.

De forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn och ungdomar i utsatta livssituationer. 2023 prioriteras särskilt forskning om:

  • Våld mot barn
  • Barn med föräldrar i separation eller vårdnadstvist

Ansökan om forskningsmedel sker via vårt digitala ansökningssystem DigiPlant, där du registrerar ett konto. På sidan Sök forskningsbidrag kan du också läsa mer om riktlinjer för ansökan.

Årets forskningsomgång är öppen mellan den 7 mars kl. 12.00 och den 5 maj kl. 12.00.

Ansök direkt i DigiPlant