Sök forskningsbidrag

Sök forskningsbidrag

Nästa forskningsomgång öppnar 2024.

I år prioriterar vi pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt planeringsanslag till mer nystartade forskningsprojekt.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn och ungdomar i utsatta livssituationer. 2023 prioriterar vi särskilt forskning om:

 • Våld mot barn
 • Barn med föräldrar i separation eller vårdnadstvist

Läs om de projekt som beviljats forskningsmedel:

Beviljade anslag 2023

Beviljade anslag 2022

Beviljade anslag 2021

Beviljade anslag 2020

Skicka ansökan och logga in

Ansökan om forskningsmedel sker via vårt digitala ansökningssystem DigiPlant, där du registrerar ett konto.

 • All kommunikation och rapportering som rör din ansökan och pågående eller avslutade projekt sker i verktyget. Läs mer om hur vi lagrar personuppgifter längre ned på sidan.
 • Beslut kring medel meddelas till samtliga sökande via e-post några månader efter att ansökningstiden gått ut.

Logga in eller registrera dig vårt digitala ansökningssystem

Rapportering av avslutat forskningsprojekt

 • Senast ett år efter projektet, enligt avtal, avslutats ska en slutrapport och en populärvetenskaplig sammanfattning skickas in till Barnhuset.
 • Sex månader efter avslutat projekt ska ekonomisk redovisning vara inskickad.
 • Om du är osäker på hur du avrapporterar och redovisar projekt till Stiftelsen Allmänna Barnhuset, var god se vår lathund för avrapportering.
Lathund för avrapportering

Fleråriga forskningsprojekt

 • Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljar medel för ett år i taget.
 • I de fall ansökan avser ett flerårsprojekt krävs alltså att en ny ansökan skickas in nästkommande år för fortsatt finansiering.
 • Vid fleråriga projekt skickas en delrapport in till Stiftelsen Allmänna Barnhuset senast ett år efter kontraktstidens slut samt slutrapport när projektet har avslutats.
Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag

Lagring av personuppgifter i Mina sidor

Var god notera att när du lämnar in en ansökan via Mina sidor registreras och lagras dina personuppgifter.

Uppgifter som behandlas:

 • namn
 • personnummer
 • e-post
 • yrkestitel
 • arbetsplats
 • telefonnummer
 • adress

Inga personuppgifter, utöver referenser till litteratur, om er eller andra personer i projektet ska uppges i de löpande texterna i ansökan.

Behandling av personuppgifter sker för fastställda ändamål och innebär:

 • handläggning av ansökan i beslutsprocess
 • lagring av beviljad ansökan
 • lagring av ej beviljad ansökan
 • kommunikation vid avslag eller beviljande
 • utbetalning av forskningsmedel
 • återrapportering vid projektets avslut
 • kommunikation om återrapportering ej inkommer
 • radering av bilagor till ansökan
 • radering av ansökan i sin helhet

Mer om Stiftelsen Allmänna Barnhuset och GDPR.

Dialog mellan forskare och praktiker


En viktig del i Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet är att skapa dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat. De forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade här på vår webbplats.

Vår forskningsdatabas Våra publikationer

Frågor och kontakt

Kontakta forskningsansvarig

Amanda Nyberg

Forskningsansvarig