Forskningsomgången för 2024 öppnad

27 februari 2024 | Forskningsnyhet

Årets forskningsomgång prioriterar pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt planeringsanslag till mer nystartade forskningsprojekt.

2024 prioriteras särskilt ansökningar om barn i den sociala barnavården.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer. Vi ger medel till forskning inom våra fokusområden:

  • Barn i den sociala barnavården
  • Våld mot barn
  • Barn med föräldrar i separation eller vårdnadstvist.
  • Barn som är anhöriga till en förälder med psykisk, fysisk- eller somatisk sjukdom, missbruksproblem. funktionsnedsättning eller oväntat avlider.

Forskningsomgången för 2024 är öppen mellan 27 februari kl. 12.00 och 30 april kl. 12.00.

Läs mer om hur du ansöker