Forskningsomgången öppnar den 22 februari

17 februari 2021 | Forskningsnyhet

Årets forskningsomgång öppnar den 22 februari 2021 kl. 12.00 och stänger den 7 maj kl. 12.00.

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut varje år rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer.

Årets omgång kommer att prioritera pågående projekt som tidigare beviljats medel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Resterande medel kommer att delas ut i form av planeringsanslag till mindre, nystartade forskningsprojekt. För planeringsanslagen krävs att projektidén är ny och inte har påbörjats eller testats tidigare.

Länk till vårt digitala ansökningssystem publiceras den 22 februari på sidan Sök forskningsbidrag. Där kan du också läsa mer kring riktlinjer för ansökan.