Just nu! Rapportsläpp av slutrapport SAMVERKANSTEAM!

11 april 2018 | Nyhet

Under åren 2014-2017 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedrivit en försöksverksamhet i fem pilotkommuner. Utvecklingsarbetet, Samverkansteam och har riktat sig till barn och deras separerade föräldrar som önskade stöd och insatser i samband med separation eller konflikter med den andra föräldern.

Bakgrund

Ett mål har varit att tillgodose barnets rätt att komma till tals, bli delaktigt och få information. Detta i enlighet med artikeln 12 i Barnkonventionen som betonar barns rätt att uttrycka sin vilja och uppfattning och samhällets ansvar att beakta det i frågor som rör barn.

Läs även SVT nyheters rapportering om slutrapporten, här.

Läs Samverkansteams slutrapport här!

Se Samverkansteams informationsfilm. För barnens skull, här.

Frågor

Kontakta projektledare Marianne Gabrielsson
Telefon: 0768-09 56 02
E-post: marianne.gabrielsson@allmannabarnhuset.se