Regeringen fortsätter finansiering av studien Unga, sex och internet efter #metoo

7 maj 2020 | Beviljade medel

Studien handlar om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier. Det blir den fjärde nationella studien som genomförs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

En rapport med resultaten av studien kommer att lämnas till Arbetsmarknadsdepartementet senast  den 31 mars 2021.

– Ungas beteenden och utsatthet via digitala medier är ett område i ständig förändring. Dagens situation med spridningen av coronaviruset är ett exempel på något som kan leda till en större utsatthet för övergrepp över internet. Kontinuerlig uppföljning är nödvändig för att skapa förutsättningar för effektiva förebyggande och stödjande insatser. Barns och ungdomars egna erfarenheter är den bästa kunskapskällan för detta, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i regeringens pressmeddelande.

Denna studie, som besvaras av elever i slumpmässigt utvalda skolor, kommer även ställa frågor kring några nya områden, bland annat ungdomars användning av och attityder till pornografi och ungdomars erfarenhet av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Relaterat material

Unga, sex och internet – i en föränderlig värld (2015)

Det gäller en av fem (2015)

En del av verkligheten – om barn, sexuella övergrepp och nätet (2017)

A Part of Reality – on Children, Sexual Abuse and the Internet (2018)

Läs pressmeddelandet