Sök forskningsanslag 2019

11 december 2018 | Forskningsnyhet

Ansökningsperioden för 2019 öppnar upp den 15 januari och stänger den 15 mars.

Forskningsmedel kan sökas för projekt som rör barn i utsatta livssituationer i Sverige, dock med krav på att huvudsökande eller dennes handledare har disputerat. För fleråriga projekt söks finansiering för ett år i taget. Finansieringen avser perioden juni 2019- juni 2020.

För frågor om anslagen kontakta emma.tengwall@allmannabarnhuset.se, eller läs mer om hur du söker på sidan Sök forskningsbidrag.