Sök forskningsmedel senast den 15 mars

8 mars 2019 | Forskningsnyhet

Fredag den 15 mars kl. 12.00 stänger ansökningsperioden för att söka forskningsmedel för 2019.

Årets prioriterade område är barn i samhällsvård, men det går att söka medel för projekt som ligger inom Barnhusets övriga fokusområden.

Mer information

För frågor om ansökan eller andra frågor som rör forskningen kontakta emma.tengwall@allmannabarnhuset.se.