Verksamhetsberättelsen överlämnad till ministern

29 augusti 2023 | Nyhet

I dag överlämnade vår ordförande Anne Marie Brodén och generalsekreterare Cecilia Sjölander Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhetsberättelse för 2022 till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall. Bakom verksamhetsberättelsen ligger ett gediget arbete för att du som läser den ska få en lättöverskådlig och informativ helhetsbild av vår verksamhet. Här kommer ett axplock av det vi gjorde 2022:

En viktig del i vårt arbete är att skapa möjligheter för yrkesverksamma och politiker att omsätta barnkonventionen till konkret praktik. Därför blev 2022 ett händelserikt år för oss.

Under hösten 2022 lämnade vi in en alternativ rapport till Barnrättskommittén med vår bedömning om hur Sverige har förverkligat barnets rättigheter inom fyra områden. I september 2022 var vi även på plats i Genève när Barnrättskommittén ställde frågor till de myndigheter och civilrättorganisationer som inlämnat in en rapport. En viktig utgångspunkt för oss är att barnens bästa alltid ska finnas med i alla beslut och insatser som rör barn.

Vi lämnade också in ett 15-tal remissvar under 2022 där vi utifrån vår kunskap från forskning och praktik lyfte vilka förändringar vi anser är nödvändiga i respektive fråga. Under året arbetade vi även för att en ny socialtjänstlag med en egen barnlag ska införlivas i Sverige.

En stor förändring för oss 2022 var att vi nu kunde nu växla mellan fysisk och digital verksamhet. Det blev tydligt för oss att det digitala nu har blivit en bestående del i vårt arbete. Både internt, men inte minst externt genom alla de webbinarier, utbildningar, seminarier och konferenser som vi numera genomför varje år.

Ett annat viktigt digitalt inslag 2022 var framtagandet av en ny webbplats för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Detta har inneburit nya sätt för oss att kommunicera och synliggöra vår verksamhet. Genom nya funktioner har vi nu bland annat möjlighet att tillgängliggöra allt material som vi producerar på ett bättre sätt.

Förra året tog vi även initiativet till att återigen genomföra Barnrättstorget i Almedalen. Tillsammans med åtta andra organisationer skapade vi återigen en viktig plats för diskussioner och möten med barnets rätt i fokus. Inom ramen för vårt Barnrättscenter förde vi också en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner vilket resulterade i en gemensam utbildning för politiker i barnkonventionen med start 2023.

Den forskning och de projekt, insatser och utbildningar som Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder är tidiga förebyggande insatser som på olika sätt bidrar till att minska risken till utanförskap här och nu, eller senare i livet. Ett exempel på detta är att ge stöd och behandling till barn och unga som utsatts för våld och sexuella övergrepp. Stiftelsen har under 2022 inlett ett samarbete med flera Barnahus i Sverige genom att erbjuda processlednings- och implementeringsstöd för att förverkliga modellen Fjärde rummet. Syftet är att barnet ska få rätt hjälp och stöd i rätt tid.

I september 2022 lanserades en forskningsrapport, Barnsäkert, som innebär att tidigt identifiera barn som lever i en hemmiljö där det förekommer psykosociala problem, riskbruk av alkohol eller upplevelser av våld och att samtala öppet med föräldrarna om hur de påverkas, erbjuda hjälp och stöd för att förbättra familjens och barnets förutsättningar.

Detta var ett axplock av det vi arbetade med under 2022.

Läs hela verksamhetsberättelsen