Vi söker en ekonomiansvarig

28 juli 2023 | Nyhet
Ledig tjänst hos Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vi söker en ekonomiansvarig

Som ekonomiansvarig arbetar du nära generalsekreteraren/VD med budget, uppföljning, prognosarbete och framtagande av ekonomirapporter samt bokslut och årsredovisning inom hela koncernen. För att klara detta uppdrag krävs att du är väl insatt i Stiftelsen Allmänna Barnhuset och dotterbolagens samtliga uppdrag.

I rollen som ekonomiansvarig förväntas du bidra med ekonomisk kunskap och finansieringsförslag till styrelserna samt generalsekreterare/vd i form av analyser i Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt dess två dotterbolag för att uppnå bästa möjliga resultat till verksamheten.

I arbetet ingår att vara föredragande i de tre ledningsgruppen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt dess två dotterbolag. Vidare kommer du vara föredragande på styrelsemöten samt representera Stiftelsen Allmänna Barnhuset i externa sammanhang.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har ett intresse för barn och unga i utsatta situationer och en god orientering om samhällets parter på området.

Läs mer om tjänsten och hur du ansöker