Konferenser

Visar alla 2 resultat

Varmt välkommen till slutkonferens för projektet Efter våldet – Barns rättigheter i skyddat boende.

En modell för ett stärkt skydd, delaktighet och stöd för barn i skyddat boende

Vi har under två års tid tagit fram en modell som pilottestats och utvärderas i syfte att säkerställa ett barnrättsperspektiv i skyddat boende. Nu presenterar vi resultatet!

Har du kollegor eller medarbetare som vill veta mer och anmäla sig?
Läs mer och anmäl dig via projektets hemsida

Datum: 15 december 2022
Tid: 09.00-16.00
Plats: Digitalt, via Zoom
Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, eller arbetar inom kommunalt, ideellt eller privat skyddat boende eller annan typ av verksamhet där ni önskar en fördjupad kunskap inom området.
Länk kommer att skickas ut några dagar innan konferensen.

Varmt välkommen!
/Barnafrid, Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Marie Cederschiöld högskola och Göteborgs kyrkliga stadsmission