Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga

Utgiven 1 mars 2010 | Författare: Anna-Lena Lindquist
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Sju kommuner i Uppsala län beslutade om en gemensam kraftsamling för att göra något åt sina svårigheter att rekrytera och behålla personal med ansvar för utredning och uppföljning av barn och ... Läs mer

Sju kommuner i Uppsala län beslutade om en gemensam kraftsamling för att göra något åt sina svårigheter att rekrytera och behålla personal med ansvar för utredning och uppföljning av barn och ungdomar.

Här presenteras den första fasen i utvecklingsprojektet – en kartläggning och analys av situationen i kommunerna och det åtgärdsprogram som blev resultatet. Redaktör och författare är docent Anna-Lena Lindquist.