Att knyta an, en livsviktig uppgift

Utgiven 26 februari 2007 | Författare: Barnbro Hindberg, Anders Broberg, Kati Falk och Pia Risholm Mothander
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Om små barns anknytning och samspel

Med hjälp av forskning har kunskapen runt små barns psykiska hälsa och sociala utveckling, samspels- och anknytningsmönster, ökat dramatiskt under se... Läs mer

Om små barns anknytning och samspel

Med hjälp av forskning har kunskapen runt små barns psykiska hälsa och sociala utveckling, samspels- och anknytningsmönster, ökat dramatiskt under senare år. Kvaliteten på anknytning och samspel under de första åren får avgörande betydelse för hur barnet uppfattar sig själv och hur det relaterar till andra människor senare i livet.

Skriften tar sin utgångspunkt i en konferens på Stiftelsen Allmänna Barnhusets kursgår Sätra Bruks Herrgård 2004 om små barns behov och föräldrars omsorgsförmåga, men är som helhet en fristående produkt. Syftet är att presentera anknytnings- och samspelsteori på ett enkelt och tillgängligt sätt samt koppla den till praktiken. Anders Broberg, Kati Falk och Pia Risholm Mothander har skrivit var sitt kapitel, övrig text har skrivits av Barnbro Hindberg.