Barnet mellan två föräldrar

Utgiven 14 februari 2006 | Författare: Gunvor Andersson och Maria Bangura Arvidsson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson i umgängestvister

Denna skrift är en rapport från ett forskningsprojekt som fått medel av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rapport... Läs mer

Barnet mellan två föräldrar – insatsen kontaktperson i umgängestvister

Denna skrift är en rapport från ett forskningsprojekt som fått medel av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rapporten handlar om barn i komplicerade umgängesärenden. Barn vars föräldrar har separerat och där föräldrarna är i en allvarlig konflikt och/eller där den förälder som barnet bor hos inte vågar låta barnet vara utan stöd eller skydd av en kontaktperson vid umgänget. I skriften ges en beskrivning av forskningsfältet sam en beskrivning av insatsen kontaktperson utifrån intervjuer med yrkesverksamma jurister, framiljerätts- och socialsekreterare.