Barn i kläm

Utgiven 14 januari 2007 | Författare: Ingrid Höjer och Karin Röbäck
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Hur uppmärksammas barn i mål om verkställighet av umgänge

Denna skrift är en rapport från ett forskningsprojekt som beviljats medel av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rapporten handlar ... Läs mer

Hur uppmärksammas barn i mål om verkställighet av umgänge

Denna skrift är en rapport från ett forskningsprojekt som beviljats medel av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rapporten handlar om vad som händer när mamma och pappa går skilda vägar och inte kan komma överens om vad som är ”barnets bästa” och vad som händer när rättsväsendet får svara för uttolkning och verkställighet.

I studien kommer olika aktörer till tals som domare, handläggare inom socialtjänsten, familjerättssekreterare, medlare, nämndemän och föräldrar. Resultaten är inte enkla och entydiga, utan visar på de komplikationer som uppstår när normativa utsagor om ”barnets bästa” möter de berörda barnens verklighet.