Kunskapsöversikt

Utgiven 13 december 2017 | Författare: Doris Nilsson och Carl Göran Svedin
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel.

Det är angeläget att alla barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat... Läs mer

kr

Om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel.

Det är angeläget att alla barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld har rätt till en bedömning, insatser och eftervård av god kvalitet oavsett var i landet barnet bor.

Den här sammanställningen täcker det aktuella kunskapsläget inom tre områden som vanligtvis behandlas var för sig, men som verkligen hänger ihop för de barn och ungdomar som söker hjälp efter sexuella övergrepp eller våld.

  • Hur ska de som tar emot barnet ställa rätt frågor och bedöma vad barnet behöver för hjälp?
  • Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner finns, hur bra är de och när ska de användas?
  • Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig psykisk ohälsa?

Översikten har sammanställts i samarbete med Barnafrid, Linköpings universitet av professor Carl Göran Svedin och biträdande professor Doris Nilsson.