När yngre barn är delaktiga – vilja, våga & genomföra

Utgiven 17 november 2023 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Ett utvecklingsarbete tillsammans med barn för att ta fram kommunikationsverktyg för samtal med barn 3-6 år, när de är anhöriga. Den här rapporten handlar om ett projekt för att utveckla BRA... Läs mer

Ett utvecklingsarbete tillsammans med barn för att ta fram kommunikationsverktyg för samtal med barn 3-6 år, när de är anhöriga.

Den här rapporten handlar om ett projekt för att utveckla BRA-samtal för yngre barn, som genomförts tillsammans med barn. BRA-samtal är en modell som ger barn möjlighet att utrycka sitt behov av information och hjälp, när de är anhöriga. Det kan vara när deras föräldrar har någon form av sjukdom eller annan svårighet. Modellen är utformad för att hjälpa personal att prata med och uppmärksamma barn 7-18 år med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och pågick 2019-2023, med målet att ta fram kommunikationsverktyg för barn i åldrarna 3-6 år när de är anhöriga. Barn i åldrarna 3-11 år var involverade i olika steg under hela processen, med utgångspunkt i ett kreativt utforskande arbetssätt där kommunikationen mellan barn och vuxna var det övergripande temat.

I rapporten presenteras projektets teoretiska grund, planering och genomförande, med många konkreta exempel från arbetet tillsammans med barnen, och vad de delat med sig av för erfarenheter och kunskaper i projektet. Att involvera yngre barn i projekt är roligt, kräver tid, förberedelser, flexibilitet – och prestigelösheten att stryka planeringen och ändra riktning utifrån mötet med varje enskilt barn. Förhoppningen är att rapporten inspirerar fler att involvera barn i projekt och utvecklingsarbeten!