Nyfikenhet till lärande – i ett paket på posten

Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Om utvecklingen av interventionen Letterbox Club i Sverige för barn i socialt utsatta livssituationer Den här skriften handlar om hur nyfikenhet och intress... Läs mer

0 kr

Om utvecklingen av interventionen Letterbox Club i Sverige för barn i socialt utsatta livssituationer

Den här skriften handlar om hur nyfikenhet och intresse för lärande kan stärkas hos barn i socialt utsatta livssituationer och om interventionen Letterbox Club Sverige.

Forskning visar att goda skolresultat är av största vikt för människors hälsa och psykosociala situation i vuxenlivet. Dessutom finns det resultat som tydligt visar att barn i utsatta situationer, och kanske främst barn i samhällsvård, inte presterar så bra i skolan som de skulle behöva göra. Det behöver finnas ett omfattande och varierat stöd för att samhällsvårdade barn ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Letterbox Club Sverige vänder sig till barn i kontakt med socialtjänsten, främst till barn som är placerade i familjehem, men också till barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. I denna skrift tar vi bland annat upp:

  • Hur Letterbox Club utvecklas i Sverige.
  • Utländska studieresultat av Letterbox Club.
  • Vikten av vardagslärande.

Observera att frakt tillkommer vid beställning av tryckt publikation.

Läs mer om projektet Letterbox Club Sverige under fliken Vårt arbete.