Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner

Detta är den andra rapporten från forskningsprojektet Bojen-utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor. I denna rapport beskrivs utvecklingen av den p... Läs mer

Detta är den andra rapporten från forskningsprojektet Bojen-utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor.

I denna rapport beskrivs utvecklingen av den psykiska hälsan hos mammor som deltagit i Bojens gruppverksamhet dels innan behandlingen påbörjades, direkt efter behandling samt ett år efter avslutad behandling. I rapporten beskrivs också hur mammorna skattar sin föräldraförmåga vid dessa tre olika tillfällen och där finns förslag på områden som behöver utvecklas inom gruppverksamheter. Projektet bedrivs vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet under ledning av professor Anders Broberg.