Självskadebeteende – forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga

Utgiven 26 mars 2008 | Författare: Rigmor Stain (red.)
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Antologin vänder sig till dem som i sitt arbete möter barn och ungdomar, men även andra som kommer i kontakt med unga som skadar sig själva. Tänkbara orsaker till självskadebeteende och hur de... Läs mer

Antologin vänder sig till dem som i sitt arbete möter barn och ungdomar, men även andra som kommer i kontakt med unga som skadar sig själva.

Tänkbara orsaker till självskadebeteende och hur det kan upplevas av den unge diskuteras. Aktuell forskning och strategier för behandling och förebyggande åtgärder beskrivs. Ett par angränsande former av självdestruktivhet och riskbeteende behandlas också; ätstörningar samt utåtagerande och normbrytande beteende. Rigmor Stain, docent och forskare i biologisk psykiatri är redaktör och skribent.

Experter på området bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. Antologin har inspirerats av de konferenser, som genomfördes under åren 2004–2007 av Barnhuset i samarbete med BRIS på temat ”Hur man upptäcker, stödjer och hjälper sårbara barn och ungdomar”.