Skolfam rapport 2020

Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2019/2020. Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att stärka förutsättningar för att g... Läs mer

Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2019/2020.

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att stärka förutsättningar för att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet för barn i familjehem.

Barn i familjehem har sämre förutsättningar än sina jämnåriga att få bra skolresultat. Detta bidrar för många av dem till senare svårigheter och utmaningar i livet, helt i onödan. Förutsättningarna för att lyckas i skolan går att påverka och det är precis vad Skolfam har gjort för över 1300 barn i familjehem sedan starten för 15 år sedan.

I en årligt återkommande enkät rapporterar Sveriges alla Skolfamteam om sina resultat, goda exempel och utmaningar. Detta sammanställs och bildar underlag för den nationella rapporten. Av de Skolfambarn som slutade grundskolan 2020 hade 73,8 % behörighet till ett nationellt gymnasieprogram direkt vid avslutningen i årskurs 9, vilket är avsevärt bättre än de ca 55 % som gällde för alla barn i familjehem 2015 när det senast undersöktes.

Skolfam finns idag i 20 svenska kommuner och når ca 11 % av målgruppen i Sverige. I rapporten diskuteras utmaningen att inte fler kommuner väljer att prioritera arbetet med barn i familjehem. Likaså är underkapacitet i redan befintliga kommuner och svårigheter att bibehålla stöd efter hem- och vårdnadsöverflyttningar utmaningar som diskuteras i rapporten.

Du kan läsa mer om Skolfam som arbetsmodell under fliken Vårt arbete i kategorin Barn i sociala barnavården.