Unga, sex och internet efter #metoo

Utgiven 25 augusti 2021 | Författare: Carl Göran Svedin, Åsa Landberg och Linda Jonsson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021. Den här rapporten beskriver resultaten fr... Läs mer

235 kr

Om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020/2021.

Den här rapporten beskriver resultaten från den fjärde nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Gymnasielever har fått svara på frågor om utsatthet under hela uppväxten. Genom att ställa samma frågor i upprepade undersökningar går det att följa utvecklingen över tid. I studien uppgav var fjärde elev att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp. Sist undersökningen genomfördes 2014 var det var femte elev. Flickor var betydligt mer utsatta än pojkar, drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för övergrepp under sin uppväxt.

Det är liksom i tidigare undersökningar tydligt att det främst är jämnåriga som tar emot förtroenden från de som utsatts för sexuella övergrepp. Att de jämnåriga sällan för det de fått höra vidare är tydligt, men detsamma tycks gälla även för till exempel föräldrar eller vuxna professionella, eftersom endast en liten andel av övergreppen var anmälda till polis eller socialtjänst.

Eftersom så få utsatta barn kommer till myndigheternas kännedom är det unikt att få ta del av erfarenheterna även från de ungdomar som ännu inte berättat för vuxna eller för professionella. Resultaten i rapporten kan användas som underlag i alla verksamheter som möter barn och unga, både för att förebygga utsatthet och för att ge de barn och unga som redan utsatts stöd, rehabilitering och skydd.

Det går att beställa tryckta rapporter eller att ladda ned en kostnadsfri pdf. Välj ditt alternativ i rullisten under Publikationstyp.

Ett kostnadsfritt utbildningsmaterial med fokus på sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering självskadebeteenden och utsatthet på nätet för yrkesverksamma.

Utbildningsmaterial om sexuella övergrepp

Materialet bygger på fakta från rapporten Det gäller en av fyra, som är den populärvetenskapliga versionen av Unga, sex och internet efter #metoo, där var fjärde elev uppgav att de någon gång under sin uppväxt utsatts för någon form av sexuellt övergrepp.